Doel en beleid

Niet van toepassing

Doel

De doelstelling van Stichting Leergeld Groene Hart is om zoveel mogelijk kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, voor wie de overheidsvoorzieningen zijn uitgeput, in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater te laten meedoen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Dit om sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting te voorkomen.

Missie

Stichting Leergeld Groene Hart heeft als missie het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij later duur “leergeld” gaat betalen. De lange termijn ambitie van Stichting Leergeld Groene Hart is dat alle kinderen kunnen meedoen.