ANBI status

Niet van toepassing

Stichting Leergeld Groene Hart heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kun je giften aan Stichting Leergeld Groene Hart aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI status is toegekend per 20 oktober 2020.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Leergeld Groene Hart is: 854017847

Meer over de activiteiten van Leergeld Groene Hart vind je in het beleidsplan en het jaarverslag.